ናይ ፊንቴክ ዕቤት

ካብ ቊጠባዊ ቅልውላው ንነጀው ኣብ ዘሎ ዓሰርተ ዓመታት ፡ ሓደስቲ ሕድሪ እተዋህቦም ሰባት ነትጒ ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹገንዘባዊ ኣገልግሎታት ። እርጋንን ቴክኖሎጂ ዘተኩራን ‘ፊንቴክ’ ዝበሃላ ትካላት ክምህራ ፀኒሐን እየን ነቲ ኣብ…